arno-smit-sKJ7zSylUao-unsplash

Edsätragården

Vårt demensboende med kunnig omvårdnad och personen i centrum.

På Edsätragårdarna har vi möjlighet att ta emot boende som har en demenssjukdom och är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Vi eftersträvar individuellt bemötande med hög kvalitet, etiskt innehåll och stöd till anhöriga. Här får de boende kvalificerad medicinsk vård och omsorg av vår demensutbildade personal och erbjuds anpassade aktiviteter och en underbar utemiljö.

Verksamheten drivs enligt de normer och bestämmelser som gäller i vårt ramavtal med Stockholms stad.

Boendemiljö

De 16 lägenheterna, (åtta per avdelning), är grupperade kring ett aktivitetskök och ett gemensamt vardagsrum. Varje lägenhet har handikappanpassat dusch- och toalettrum. Du kan lätt ta dig ut på uteplatsen och till trädgården från köket. Trädgården uppmuntrar till aktivitet samt stimulerar kroppens sinnen.

Måltider

Alla måltider inklusive frukost äts gemensamt. Personalen äter tillsammans med de boende och deltar aktivt i måltiderna. Maten tillagas i eget kök och menyn följer årstider och högtider.

Personal

Vi har låg personalomsättning och all omvårdnadspersonal har demensutbildning. Personalen får kontinuerlig kompetensutveckling.

De av Socialstyrelsen framtagna ”Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom” är det arbetssätt som ligger till grund för omsorgen. Riktlinjerna ska vara ett stöd för de som arbetar direkt med de demenssjuka. 

Personer med demenssjukdomar och deras anhöriga har en utsatt situation och demens är en komplex sjukdom. Att arbeta med personer med demens ställer stora krav på ett fungerande teamarbete där sjuksköterska, undersköterskor samt anhöriga ingår. 

Anhöriga är en mycket viktig kontakt och kan bistå med kunskap om den boendes tidigare liv, som vi får del av genom den boendes levnadsberättelse. Det hjälper oss i samspelet och kommunikationen kring den boende. I arbetet ingår även ett stödjande förhållningssätt gentemot den demenssjukes anhöriga. 

Personcentrerad omvårdnad

Omvårdnaden som ges på Gården är personcentrerad. Det innebär att vi ser den enskildes personlighet och inte demenssjukdomen i första hand. Vi bekräftar den demenssjuke där den befinner sig, alltså i dennes verklighet. Vi arbetar med kontaktmannaskap och betonar vikten av att komma den demenssjuke nära, vilket vi bland annat gör under speciellt avsatt tid mellan den boende och kontaktmannen som vi kallar ”egen tid”. 

En vardag med mening                    

På Gården1 och Gården 2 arbetar personalen aktivt med att erbjuda de boende en stimulerande och meningsfull vardag efter de boendes intressen och förmåga. 

  • Varje förmiddag erbjuds samvaro såsom högläsning, sångstund, bibelläsning, bakning, hårvård/ nagelvård. 
  • Utevistelse är en stor del av vardagen och de boende promenerar dagligen. 
  • Vi tillbringar mycket tid i trädgården, och av bären som växer där bakas paj.
                                   

    


                                   

    

                                   

    

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Edsätra vård- och omsorgsboende använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies